"> ; charset=UTF-8" /> Портфолио Archive | Б.С.Б. – Фокус

:

Обемни букви

Дизайн, производство и монтаж на обемни букви Различни варианти на изпълнение на обемни букви – вътрешно…

10.07.2014

Рекламни табели

Дизайн, производство и монтаж на рекламни табели Рекламно-информационни табели – светещи и несветещи, в различна…

14.10.2016

Брандиране на обекти

Брандиране на обекти – цялостно оформление на корпоративна визия Технологична разработка и реализация на цялостна…

14.10.2016

Преместваеми търговски обекти

Дизайн, производство и монтаж на преместваеми търговски обекти Като преместваеми търговски обекти се определят: подвижни…

10.07.2014

Рекламно-информационни елементи

Дизайн, производство и монтаж на рекламно-информационни елементи Рекламно-информационни елементи – билбордове, тротоарни светещи касети тип…

14.10.2016

Табели вътрешна комуникация

Дизайн, производство и монтаж на табели за вътрешна комуникация Изграждане на проекти за визуални информационни…

10.07.2014

12